ULTIMII REGI RĂZBOINICI DIN EUROPA

EPISOD NOU ÎN FIECARE MIERCURI DE LA 22.00

Preci Harolda Godvinsona

Može se reći da se karijera porodice Godvinson vrlo brzo razvila. Drugim porodicama bilo je potrebno više vremena kako bi dostigle nivo Godvinsona. Tajna njihovog uspeha bile su dobri izbori, sreća, kao i veština, iako su počeci ove porodice nagoveštavali da neće dostići ništa više od lokalne vlasti.

Deda ratnik

Za porodicu Harolda Godvinsona prvo saznajemo kada se spominje njegov deda. Vodeći flotu zajedno sa Etelredom Nespremnim (968-1016.) 1008. godine, Vulfnot Kild, plahovit čovek (može se reći), ušao je u sukob sa sebi ravnim Britrikom. Po svemu sudeći, to mora da je bio veoma srčan sukob.

Rezultat je bio uništenje dela anglosaksonske flote, koja je bila okupljena sa ciljem da brani englesku zemlju od danskih Vikinga. Sukob među vođama se prelio na njihove snage koje su se borile između sebe umesto sa neprijateljem. Vulfnot koji je pobedio je sigurno shvatio da je svađa otišla predaleko i ne čekajući posledice kraljevog nezadovoljstva, napustio je svoj položaj. Vikinzi su onda slobodno mogli da napadnu Kent, a Vulfnot je prognan i oduzeto mu je imanje u Saseksu. Ovo su svi podaci koji postoje o dedi Harolda Godvinsona.

Porodica dobija na značaju

Haroldov otac, Godvin, uspeo je da povrati porodično bogatstvo 1014. godine zahvaljujući odanoj i predanoj službi kod jednog od kraljevih sinova, Atelstana. Bilo je jasno da će posle smrti vladara Etelreda, doći do rivalstva i bitke za presto među sinovima, koji su već započeli sukob dok je kralj još bio živ.

U Engleskoj je stalno postojala bojazan kada su u pitanju Vikinzi. Prelomni trenutak bila je invazija danskog kralja Knuta Velikog (cca. 997 - 1035.) 1015. godine, koji je iskoristio pometnju i izvršio napad. Tokom borbe, već bolesni kralj Etelred je umro i narednih nekoliko meseci vladao je njegov sin Edmund (koji je imao dvadesetak godina), ali je i on umro iznenada. Napadač Knut je preuzeo presto.

Kralj Knut Veliki

Danac je uspostavio svoj poredak, izmenio granice i reformisao finansijski sistem. To je naravno značilo da su mnogi plemići ostali bez bogatstva. Njihova mesta zauzeli su Knutovi sunarodnici ali i neke lokalne vođe.

Među njima bio je Godvin, otac Harolda Godvinsona, koji je stekao titulu grofa of Veseksa (oko 1018.) i značajno uvećao bogatstvo. Zahvaljujući braku sa Dankinjom, Gitom, koja je bila u srodstvu sa kraljem, ujedinio je različite grane skandinavske aristrokratije.

Godvin je iskoristio svoj nesvakidašnji uspeh daleko bolje od Vulfnota i ubrzo je postao jedna od najznačajnijih ličnosti u zemlji. Pokazao je odanost svom vladaru čak i po imenima koje je dao svojoj deci. Tako je njegov prvorođeni sin dobio ime u čast Knuta (Sven), naredni u čast Knutovog dede (Harold), a treći sin je nosio ime čuvenog švedskog ratnika u službi Knuta (Tostig). Godvinova najmlađa deca dobila su anglosaksonska imena.

Kralj Hartaknut

Kada je kralj Knut umro 1035. godine, njegova dva sina su se sporila ko bi trebalo da nasledi presto. Harolda Brzonogog, najstarijeg naslednika, podržavao je sever zemlje, dok je mlađeg, Hartaknuta, koji je bio u Danskoj, podržavao jug. Obe strane su se izjasnile da su njihovi predstavnici jedini i zakoniti kraljevi i počeli su da kuju novac sa njihovim likovima.

Hartaknut je bio okupiran jako važnim pitanjima u Danskoj tako da prilično dugo nije mogao da dođe i suoči se sa bratom. Jedan za drugim, Hartaknutovi sledbenici su prelazili na stranu njegovog brata. Brzonogi je proglašen za kralja 1037. godine, ali je Hartaknut, nakon što je rešio probleme kod kuće, brzo došao da preotme vlast. Ipak, Brzonogi je umro i pre nego je došlo do borbe. Besni Hartaknut je naredio da se njegovo telo izvadi iz groba i baci u najbližu močvaru.

Godvinsoni su sada već bili moćna porodica. Iako su se kraljevi smenjivali, oni ne samo da su uspeli da prežive, već su poboljšali svoj status. Od prilično nebitnih lokalnih vladara postali su bitan faktor u donošenju odluka u vezi sa sudbinom zemlje. Uskoro su mogli da krunišu svoju karijeru i najvišom titulom.